در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

آیا کوتوله های اسرار آمیز وجود دارند؟

رویان هولدن در سال ۲۰۱۰ کتابی درباره دنیس واتکینز بیچفورد که نویسنده و تصویر گر زندگی در روستا و همینطور ورزش ها و فعالیت های روستایی بود به نگارش در آورد. اما به ظاهر میرسد او که فردی عملگرا و منطقی به نظر میرسد به چه چیز های احمقانه و غیر قابل باوری, باور داشته. برای مثال او باور داشت کوتوله های باغی یا آنچه که در زبان انگلیسی نون نامیده میشه واقعا وجود دارند! اما باور به وجود چنین موجوداتی از چه چیزی ناشی میشود؟