در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

ارواح سرگردان تکه تکه

بر اساس روایتی در ژاپن روح زن جوانی که بر روی ریل قطار افتاده­ و توسط قطاری که می­ آمده دو نیم شده ­است. اکنون روح او در حال شکار و انتقام جویی است. او اسلحه­ هایی مانند داس را در هر دو دست یا آرنجش دارد. اکنون او در ژاپن می­گردد و با دسته ای پنجه مانندش خودش را می­ کشد. اگر او شخصی را در شب ببیند و قربانی آنقدر سریع نباشد که فرار کند، قربانی را دو تکه می­ کند تا آنها هم در بد شکلی شبیه او شوند. گاهی اوقات قربانی­ ها هم به Teke Teke تبدیل می­شوند.