با سلام
ضمن تشکر از مطالب جالبتون
به نظر من این تصویر مربوط به
داستان اودیسه هست .
داستان از این قراره که اودیسه
که وصف آواز این پریای افسونگر
رو شنیده بوده
و به شدت کنجکاو شده بوده
به همراهانش دستور میده
که گوشهاشونو با موم پر کنند
و اونو به دکل کشتی ببندند
که :
۱ نتونن وقتی که از خود بیخود میشه
دستوراتش رو اجرا کنن
۲ خودشون هم صدای پری ها رو نشنوند
و فقط از نزدیکشون رد بشن
.