واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم… دلم میخواد چندین بار دیگه بخونمش… واقعا زیبا بود… ممنون بابت سایت مفید و جذابتون و همه جانبه تون