سلام
نوشته های این بخش و این صفحه بهم ریخته است
جمله بندی ها نامفهوم میباشد
باتشکر از سایت خیلی خوبتون