در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

دیوید برکتوویتز, قاتل سریالی معروف به پسر سام

قتل ۶ نفر و مجروح کردن ۷ نفر! این اعداد مربوط به پرونده شخصی است که یکی از معروف ترین قاتل های سریالی آمریکاست. مردی به نام دیوید برکتوویتز که یکی از جوان ترین قاتلان سریالی این کشور هم به شمار میرفت چرا که دیوید برکتوویتز اولین قتل خودش را در ۱۹ سالگی شروع کرد و در عرض یکسال کارنامه سیاهی از خودش به جا گذاشت تا اینکه دستگیر شد!

او پس از هر جنایت نامه ای در کنار جسد باقی میگذاشت نام ای که خودش تصویر میکرد باعث ترس و وحشت مردم میشود. در جستجوی هیولا از شما به دیدن مستند پرونده جنایان دیوید برکتوویتز دعوت به عمل می آورد تا پرونده سیاه آن را با هم بررسی کنیم.