در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

سیاستمدار چینی

در سال ۲۰۰۵یک سیاستمدار ژاپنی که فکر می‌کند خدا و مسیح است و تصمیم دارد دنیا را با رسیدن به مدارج سیاسی تغییر دهد. او راضی به یکی بودن دین و سیاست است و می‌خواهد قوانین سازمان ملل را تغییر بدهد. او در انتخابات زیادی شرکت کرده ولی موفق نشده است.