در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

قعله جنی کیش

قلعه جنی, در جزیره کیش یکی از اسرارامیزترین قلعه های جهان است به گفته ی اهالی این قلعه متعلق به ژاندارمری وقت بود که در دهه ۴۰ بعد از مشاهدات مکرر جن تخلیه شده و به صورت متروکه درامده است انها معتقدند که این قلعه در تصرف اجنه است علی الخصوص که شب هنگام صداهای همهمه و خش خش از داخل و اطراف قلعه شنیده میشود