در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

مجسمه شیطانی

این یک مجسمه بسیار عجیب و البته تسخیر شده یک پیرزن است که پس از مرگش در خانه اش پیدا شد.
این مجسه که روی دیوار قرار میگیرد بعد از مرگ پیرزن توسط دخترش در یک حراجی به یک مرد فروخته شد‌.
مرد پس از خرید و بعد از تنها سه روز این مجسمه را به یک کشیش میسپارد تا انرا با اب مقدس بشویند.
این مرد میگفت بعد از نصب این مجسمه روی دیوار متوجه میشدم شبانکاه هنگام خواب او به من نگاه میکند.پلک میزند و گاهی حرکت میکند.
شبی متوجه شدم بالای سرم است و من از ترس فریاد زدم و دیدم سریعا به جای اولش رفت.
من تنها سه روز اورا داشتم اما حال باید به کشیش بسپارم تا او این موجود عجیب را از بین ببرد یا شیطان را از وجودش خارج کند.
کشیش نیز بعد از یک روز این مجسمه را درون اتش میاندازد زیرا این مجسمه انگار قسمتی از شیطان بوده است!