در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

نظریه جهش بزرگ

چگونگی آغاز جهان یکی از پرسش‌های بزرگ بشر بوده و نظریه‌ انفجار بزرگ (Big Bang) احتمالا قانع کننده‌ترین پاسخ آن است. اما اگر گفته شود انفجار بزرگ آغاز جهان نبوده، بلکه میانه‌ یک چرخه‌ مداوم بوده است چه؟ این نظریه‌ جهش بزرگ (Big Bounce) است که در آن آمده جهان به صورت منظم در دوره‌های انبساط و انقباض می‌باشد و به این ترتیب بیگ بنگ پس از انقباض یک جهان اولیه رخ داده است.  نابودی جهان

ایده‌ی جهش بزرگ از سال ۱۹۲۲ مطرح شد، اما توضیح چگونگی گذار جهان بین دوره‌های انقباض و انبساط همواره مشکل بوده است. بر اساس اعلام پژوهشگران کالج سلطنتی لندن و موسسه‌ فیزیک تئوری کانادا، ممکن است پاسخ همان مکانیک کوانتومی باشد که اتم‌ها را از نابودی به هیچ چیز محافظت می‌نماید.

در جهان ما به شکل امروزی خود، یک تقارن میان قوانین دنیای زیراتمی و دنیایی با ماده‌های بزرگ‌تر وجود دارد. اکنون فیزیک مقیاس بزرگ و مکانیک کوانتوم در کنار هم قرار دارند، اما این به معنای برقرار بودن همیشگی این اصل نیست: در گذشته زمانی که جهان جوان بوده و هر چیز درون آن کوچک، شاید مکانیک کوانتوم تنها قوانین برقرار و موثر بوده است، این ایده با عنوان تقارن همدیس شناخته می شود. شاید همان فرایندهایی که الکترون‌ها را از دور کردن انرژی حین حرکت حول هسته ها و تخریب اتم حفظ می‌کند، می‌توانند جهان را نیز از متلاشی شدن نجات دهند.

استفن گیلین، از کالج لندن می‌گوید:

مکانیک کوانتوم به هنگام تجزیه اشیا ما را حفظ می‌کند. مکانیک کوانتومی، مانع از فروپاشی الکترون‌‌ها و تخریب اتم‌ها می‌شود، به این ترتیب شاید بتواند جهان را نیز از چنین آغازها و پایان‌هایی مانند انفجار بزرگ و انقباض بزرگ، حفظ نماید.

با این ایده، پژوهشگران یک مدل ریاضیاتی ایجاد کرده تا توضیح دهند جهان احتمالا چگونه رشد می‌یابد و این مدل بر اساس نظریه‌های تقارن همدیسی و سایر نظریه‌های پیدایش جهان است. نتیجه مثبت گزارش شده است.

نیل توروک، از موسسه‌ فیزیک نظری گفته است:

شگفتی عجیب در تحقیقات ما آن است که ما قادر به توصیف لحظات اولیه مکانیک کوانتومی بیگ بنگ با فرضیات بسیار منطقی در مورد وجود ماده در جهان هستیم. تحت این فرضیات، بیگ بنگ یک جهش است که در آن انقباض به انبساط تبدیل شده است.