در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

هیپنوتیزم مصور

کاملاً شبیه یاد گرفتن رانندگی است که حفظ کردن مطالب و دستورات کتاب و بدون استاد نمی‌توان رانندگی را یاد گرفت، معذالک در اینجا من روش چند نفر از دانشمندان بزرگ هیپنوتیزم را از کتاب «هیپنوتیزم مصور» نوشته ویلابلو، ترجمه ناصرالملوک شریف در اینجا می‌آورم، از هر یک از این روش‌هایی که در زیر گفته می‌شود می‌توانید در خواب کردن اشخاص استفاده کنید.

رش دکتر «ریشه» در هیپنوتیزم کردن:

دکتر «ریشه» جلوی «خوابرو» می‌نشست و در میان دو چشمش نگاه می‌کرد و با لحن ملایمی می‌گفت «وقتی من شما را می‌نگرم، پلک‌های شما سنگین می‌شوند، سنگین شدند … بسته شدند … چشم‌هایتان را ببندید»

بعد دو دستش را بالای سر سوژه یا مریض می‌برد و بدون تماس از بالای سر سوژه تا سر معده چند پاس می‌داد در ضمن تلقین می کرد: بخواب …. بخواب ….. بخواب ….. بعد در بیخ گوشش می‌گفت، خیلی  عمیق بخواب.

روش دکتر «برنهایم»:

دکتر برنهایم روش خود را در کتاب خود به نام «معالجه از طریق تلقین» که در ۱۹۰۲ در نیویورک چاپ شده بیان می‌دارد، (این کتاب به فارسی ترجمه نشده(. برنهایم روبه روی «خوابرو» می نشست زانوان سوژه را در میان زانوان خود می‌گرفت، و  ثابت به چشم‌های سوژه نگاه می‌کرد، برخی اوقات پاس‌های ملایمی می‌داد، آن قدر نگاه می‌کرد(سایت هیپنوتیسم دات آی آر) تا چشم‌های سوژه آب بیفتد و  یا شروع به بسته شدن نماید، در این هنگام شروع به تلقین می‌کرد، می‌گفت آها! حالا چشم‌هایت می‌خواهند بسته شوند، خوابت گرفته، راحت بخواب. آن قدر تلقین می‌کرد تا سوژه به خواب برود و سپس  شروع به معالجات لازم می‌نمود.

روش دکتر «بوردویل»:

این دکتر در عملیات خود علاوه بر تسخیر  نگاه، شست‌های سوژه را در دست می‌گرفت، اگر احیاناً مریض یا سوژه او به خواب نمی‌رفت با دو دست به روی کره چشم مطابق شکل زیر کمی فشار می‌داد و تبقین می‌نمود تا خوابش سنگین شود.

روش دکتر پیگمان:

دکتر پیگمان برای هیپنوتیزم کردن از وسایل فیزیکی استفاده می‌کرد. بدین ترتیب که به سوژه خود می‌گفت بایستد و سپس دستش را روی شانه چپ مریض می‌گذاشت و سپس در دست چپ خود شئ‌ای درخشان به فاصله دو تا ده سانتی‌متر از سر مریض نگاه می‌داشت و به مریضش دستور می‌داد به آن شئ درخشان نگاه کند وقتی که پاهای مریض می‌لرزید دستش را به پشت او حائل می‌کرد که نیفتد سپس شروع می‌کرد تا خوابش عمیق شود.

روش ژرلن:

اگر بخواهید طبق روش «ژرلین» شخصی را خواب کنید بایستی بدین ترتیب عمل نمایید. سوژه را پشت به روشنایی بنشانید و بگویید فکر کند که می‌خوابد. در چشمانش نگاه کنید و با آهنگ یک وزن، که بلند و کوتاه نشود بگویید سرت سنگین شده، آه، چه زود پلک‌هایت خم می شوند. بعد از بالای سر تا معده او را پاس دهید، پس از پاس دادن دست راست را روی سر سوژه بگذارید و مانند تصویر زیر و مرتباً تلقین کنید و کمی هم بر روی کره چشم سو ژه فشار دهید و او را در جای راحتی بخوابانید.