من این طوری فکر میکنم یا این که همه ی این شیطان پرستا سینه های بزرگی دارن(۸۵به بالا☺☺☺)؟؟