در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

کتاب اصول و قواعد تعبیر خواب

  • نام کتاب: اصول و قواعد تعبیر خواب
  • نویسنده: محمد رضا نکونام

علم تعبیر از علوم کهن است و حضرات انبیا(علیهم السلام) معلم آن بوده اند و با وجود باطنی بودن دارای مبانی و اصول منظم و روش مندی است ک تاکنون تبیین نشده و همیشه بطور اجمال و ب صورت سینه ب سینه انتقال یافته است.

این دانش در واقع از مواهب الهی بوده و وجود آن در فردی آثار بارزی داردب طوریکه آشنایی با آثار آن میتواند افراد فاقد و مدعیانی ک چیزی جز حدسیات و یافته های ذهنی در دست ندارند را از دارندگان حقیقی این علم ب آسانی باز شناخت.
در واقع مهم ترین منبع شناخت علم تعبیر و قواعد آن قرآن کریم است و در این کتاب سعی شده ک با برشمردن اصول تعبیر احکام و قوانین کلی آنرا ب صورت روشمندی آموزش دهد.کتاب شامل پنج فصل ب این ترتیب است:

  1. فصل اول: علم تعبیر از دیدگاه قرآن کریم
  2. فصل دوم: خواب و رویا
  3. فصل سوم: علم تعبیر
  4. فصل چهارم: علم فراست
  5. فصل پنجم: علم تاویل