در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

کتاب زبان سری رویاهای بیداری

 • نام کتاب: زبان سری رویاهای بیداری
 • نام نویسنده: مایک اِوری
 • نام مترجم: محمد علی اخلاقدوست

قرنهاست ک خردمندان میگویند زندگی چیزی جز یک رویا نیست.وقتی بعد از دیدن یک رویا بیدار میشویم تازه میفهمیم ک در خواب بوده ایم. پس ب این ترتیب چگونه میتوان از خواب رویای بیداری زندگی خود برخیزیم؟

یک راه بکاربردن آموزشهای اِک،نور و صوت خداوند است.ک مرحله ب مرحله در اختیار انسان قرار میگیرد.

این کتاب دوازده تعالیم باستانی اکنکار را بر ما میگشاید.و ب ما نشان میدهد ک چگونه میتونیم گامهای نخست خودرا ب سوی کشفیات پر بار کننده زندگی برداریم…

فصل ها:

 1. زبان سری
 2. طبیعت کاربردی رویاهای بیداری
 3. اولین واژه های مشهور
 4. زبان حکمت زرین و سایر منابع
 5. رمزگشایی رویاهای بیداری
 6. نمادها و نشانه های مهم
 7. دوره های تحول
 8. هدایت،حفاظت،تایید
 9. بصیرت در زندگی
 10. رویاهای بیداری پیام آور
 11. رویای عقاب
 12. بیداری بزرگ

برای دریافت این فایل بر روی اینجا کلیک کنید