در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

کتاب عجیب ولی واقعی

  • نام کتاب: عجیب ولی واقعی
  • نام نویسنده: فرانک ادواردز
  • نام مترجم: شاهرخ فرزاد

چندی قبل مطلب بسیار جالبی را در مورد یک مرتاض هندی شنیدم که سخت مرا تحت تاثیر قرار داد. گویا آن مرد مرتاض بدون اینکه کوچکترین حرکتی داشته باشد، یک دستش را بسوی آسمان گرفته و بمدت بیست و پنج سال تمام سرپا ایستاده بود. طبق گزارشات شاهدین عینی و جراید، حتی کبوتری نیز در کف دست او آشیان کرده و جوجه هایش را در آن لانه پرورش داده بود. مرتاض نامبرده برای تمرکز فکر و پاکسازی روح خویش از پلیدی ها توانسته بود با خوردن روزی یک فندق به مدت بیست و پنج سال تمام زنده بماند. براستی او و امثال وی چگونه انسان هایی هستند!؟ آیا می توان باور کرد که انسانی بدون کوچکترین استراحت بیست و پنج سال تمام سرپا بایستد و غذایش هم فقط یک فندق در روز باشد!؟ آری چنین است و در این کتاب به عجیب تر از آن اشاره خواهد شد.

تصاویری با اشک و خون – تابوت شناور – معمای نیمه شب! – بلند شدن از زمین و پرواز خود به خود – دختری در قطار – کودکان پرورش یافته توسط حیوانات – سرنخی در شن – حمل کننده نفرین – در جستجوی کشتی نوح – شیطان در آسانسور و …

برای دریافت کتاب بر روی اینجا کلیک کنید