این چی بود حالا؟؟ یه چیزی مشابهش دیده بودم توی اینستا. البته اون یک دوربین مدار بسته بود و اون موجود هم دقیقا همین شکلی بود عین قرقی در رفت.