در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

گورستان جن

گورستان جن» در روستاي تيس نزديک شهر چابهار در استان سيستان و بلوچستان، همان جايي است که سنگ قبرهاي بزرگ و عجيبي دارد و محلي‌ها را به اين باور رسانده که اين گورها محل دفن آدميزاد نيست.

در گورستان جن، قبرها کنار هم روي سطحي صخره‌اي حفر شده‌اند که اين شيوه‌ي حفاري پرسش‌هاي زيادي را بوجود آورده و در نهايت پاسخ را به دنياي از ما بهتران کشانده. بومي‌ها معتقدند، با تاريک شدن هوا جن‌ها بر سر مردگان خود مويه مي‌کنند و هرکس شبانه گذرش به اين گورستان افتد، مورد نفرين آن‌ها قرار مي‌گيرد و بعد از چند روز با عذابي سخت مي‌ميرد.