پادکست صوتی پل مرگ

پادکست صوتی پل مرگ

گوینده و تدوینگر: امیرحسین رنگرز اینستاگرام گوینده: raaangraaaz@ تدیوینگر: حمیدرضا حیدنت حمایت کننده و انتشار از: وبسایت در جستجوی هیولا موضوع: معمای پل overtoun (پل…

پادکست صوتی روستای آتش

پادکست صوتی روستای آتش

گوینده و تدوینگر: امیرحسین رنگرز اینستاگرام گوینده: raaangraaaz@ تدیوینگر: حمیدرضا حیدنت حمایت کننده و انتشار از: وبسایت در جستجوی هیولا موضوع: روستای کانتو دی کارونیا…