پیتی کارتر

پیتی کارتر

پیتی کارتر مدل الترنتیو وشیطانی وهمچنین خواننده در موسیقی او با گریم متفاوتی ظاهر میشود و اکثرا نماد های کفر انگیزی با خود بهمراه دارد…

سامانتا مک

سامانتا مک

آشنایی به مدل های سحر وشیطان پرستی. هدف ازین بخش ترویج شیطان پرستی و شیطان پرستان نیست تنها معرفی شیطان پرستان است تا شما به…

لرد اهریمن

لرد اهریمن

شاید براتون این پست جالب باشه ایشون که اسمشون لرد اهریمنه(اهریمن خودمون به فارسی)! تیکه اخر مطلبم باز حامیان متالیا نیان بگن ضدش مینویسی مطلب…