برگردان زمان

برگردان زمان

زمان، پیش رونده به جلو ما تنها پیرتر می‌شویم، نه جوان‌تر. درختان فقط بلندتر می‌شوند؛ آنها به بذرها برنمی‌گردند (بذر نمی‌شوند). خورشید ما تنها سوخت…

حوادث ماورایی

حوادث ماورایی

تینا رش، متولد ۲۳ اکتبر ۱۹۶۹، معروفیتش را از آنچه رسانه ها پولترجیست کولومبوس( پولترجیست: پدیده های غیر طبیعی مانند صداهای آزار دهنده، حرکت و…