سیاره ایکس

سیاره ایکس

ایا این امکان دارد که فراتر از مدارهای عادی منظومه ی شمسی سیاره ی دیگری نیز وجود داشته باشد؟ سیاره ای ان چنان بزرگ و…

ابر اورت چیست؟

ابر اورت چیست؟

ابر اورت نام منطقه ای است که بسیاری از دنباله‌دارها، سنگ ها و یخ هایی که در واقع مربوط به بقایای تولد منظومه شمسی میباشند…

569
ناپدید شدن ستارگان

ناپدید شدن ستارگان

در واقع محققان در حال جستجوی ستارگانی هستند که بدون هیچ توضیح خاصی ناگهان ناپدید می شوند.(اطلاعات بیشتر درNew Scientist) غیب کردن اجسام در بین…