پروژه مارشال

پروژه مارشال

پروژه مطالعات پزشکی که آمریکایی ها روی ساکنان جزیره «مارشال» در اقیانوس آرام انجام دادند. ساکنان این جزیره در اول مارس ۱۹۵۴ تحت اولین آزمایش…

واحد ۷۳۱

واحد ۷۳۱

واحد ۷۳۱ یک آزمایش سری شیمیایی و زیستی بود که توسط ارتش سلطنتی ژاپن در طول جنگ جهانی دوم و بین سال های ۱۹۳۷ تا…

فداکاری خطرناک

فداکاری خطرناک

بعضی مواقع دانشمندان دست به کارهای خطرناکی می زنند. مانند استابینز فیرث که برای اینکه اثبات کند تب زرد واگیر دار نیست محتویات معده فرد…

گاو سایبورگ

گاو سایبورگ

دانشمندان از دیرباز با مغز دست وپنجه نرم می کردند و در دهه ۶۰ میکروچیپی را به مغز متصل کردند. جوزی دلگادو دانشمندی که چیپ…