مراسمات بوهیمیان گروو

مراسمات بوهیمیان گروو

ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﭘﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺟﻨﯿﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺨﻮﻑ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ‏» ﺑﻮﻫﻤﯿﺎﻥ ﮔﺮﺍﻭ ‏» Bohemian Grove ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ…

۹ اصل مکتب لاوی

۹ اصل مکتب لاوی

شیطان در نه جمله شیطانی منسب به لاوی خلاصه می‌شود:(این ۹ اصل مخصوص مکتب لاوی است) هدف ازین بخش ترویج شیطان پرستی و شیطان پرستان…