قاتل خرگوشی

قاتل خرگوشی

قاتل خرگوشی، گروهی دو نفره از دو پسر بیمار که یکی از انها از تمام قتل های دوستش در اخرین لحظه عکس برداری میکرد! این…

1188