هیولا Issie

هیولا Issie

ایسی یک هیولای افسانه ای است که گفته شده در جزیره کیوشو در دریاچه ایکدا پنهان شده. این موجود ظاهری مانند سوسمار دارد. نام این…