روح فردی جکسون

روح فردی جکسون

روح فردی جکسون (freddy jackson ghost) تصویری که میبینید در سال ۱۹۱۹ گرفته شده و مربوط به کادر پروازی یک فرودگاه در دوران جنگ اول…

اعدام فیل

اعدام فیل

مِری (حدود ۱۸۹۴–۱۳ سپتامبر ۱۹۱۶) که با نام مِریِ وحشی هم شناخته شده،یک فیل آسیایی پنج تنی بود که در سیرک نمایش اجرا می‌کرد و…