بارزام

بارزام

بارزام یکی از خوانندگان معروف سبک بلک متال می باشد که به آنتی کریست بودن شهرت دارد.و به جرم قتل دوست صمیمیش و همچنین به…