قبایل مائوری

قبایل مائوری

مجموعه سری که Horatio Gordon Robley از قبایل مائوری جمع کرده بود. در کشور نیوزلند. مائوری‌ها، قومی از تبار پلی‌نزی هستند که در سده دهم…

قلعه بران

قلعه بران

قلعه بران روماني يا همان قلعه دراکولا با کوله باري از داستان‌هاي عجيب‌ وغريب و رازآلود يکي از زيباترين قلعه‌هاي روماني و همچنين يکي از…