زنی در قبرستان

زنی در قبرستان

سلام این ماجرایی که میخوام تعریف کنم واسه تابستونه پارساله . من و چنتا از رفیقام عادت کرده بودیم بعضی شبا میرفتیم بهشت زهرا همیشه…

جن سفید پوش

جن سفید پوش

حدود ۱۸ سال پیش که عموم دانشجو بود میگفت که یه خونه اجاره کرده بود در دزفول که فقط هم خودش تنها بود یک خونه…

سایه عجیب

سایه عجیب

یک داستان بسیار قدیمی از یکی از مخاطب های سایت. پدربزرگ من فرزند یه ارباب بود یعنی خان بودن تو روستاشون و یه جمعیتی هم…

آپارتمان جن زده

آپارتمان جن زده

داستانی واقعی یکی از مخاطب های سایت توجهتون رو به خواندنش جلب میکنم. داستان برميگرده به سال هشتادوهشت كه تازه ازدواج كرده بودم يه خونه…