جن زدگی در قبرستان

جن زدگی در قبرستان

این داستان فرستاده شده از یکی از اعضای سایت بوده اگر شما هم داستانی دارید برای ما بفرستید عموی بابام که حدودا پیرمردی هفتاد ساله،…

6052
زنی در قبرستان

زنی در قبرستان

سلام این ماجرایی که میخوام تعریف کنم واسه تابستونه پارساله . من و چنتا از رفیقام عادت کرده بودیم بعضی شبا میرفتیم بهشت زهرا همیشه…

جن سفید پوش

جن سفید پوش

حدود ۱۸ سال پیش که عموم دانشجو بود میگفت که یه خونه اجاره کرده بود در دزفول که فقط هم خودش تنها بود یک خونه…

سایه عجیب

سایه عجیب

یک داستان بسیار قدیمی از یکی از مخاطب های سایت. پدربزرگ من فرزند یه ارباب بود یعنی خان بودن تو روستاشون و یه جمعیتی هم…

آپارتمان جن زده

آپارتمان جن زده

داستانی واقعی یکی از مخاطب های سایت توجهتون رو به خواندنش جلب میکنم. داستان برميگرده به سال هشتادوهشت كه تازه ازدواج كرده بودم يه خونه…