کتاب تاریخ هرودوت

کتاب تاریخ هرودوت

نام کتاب: تاریخ هرودوت نام نویسنده: هرودوت (مورخ یونانی) نام مترجم: غلامعلی وحید مازندرانی کتاب تاریخی است که توسط هرودوت، مورخ یونانی نوشته شده‌است. این…

1255