در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

آیا دنیا انتها دارد؟

کیهان ما خیلی خیلی خیلی بزرگ است، ولی بی نهایت بزرگ نیست. البته این بدان معنا نیست که کیهان لبه دارد. پرسشی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده این است که لبه هستی کجاست؟

پاول ساتر، استاد و متخصص فیزیک نجومى دانشگاه اوهایو آمریکا به این پرسش پاسخ می دهد.

طرح پرسشی دیرینه

همه ما می دانیم که کیهان هر لحظه منبسط می شود. اینطور نیست؟ خب اگر نمی دانستید، حالا دیگر می دانید. ما در کیهانی زندگی می کنیم که هر لحظه در حال انبساط است. هر کهکشان مدام از کهکشان های دیگر دورتر می شود. این مسئله به خودی خود چندان پیچیده نیست، اما اگر از بعد دیگری به آن نگاه کنیم متوجه پیچیدگی آن می شویم. اگر کیهان هر لحظه در حال انبساط باشد، این انبساط در چه ظرفی صورت می گیرد؟! کیهان بزرگتر؟ نیستی؟ چیزی شبیه یک مه مبهم؟ لبه گیتی ما واقعا کجاست؟

آیا اصلا هستی لبه دارد؟

خب در واقع کیهان ما دارای لبه است. به عبارت بهتر، اگر منظور از کیهان ما همان کیهان قابل مشاهده باشد. سرعت نور را که می دانیم و کیهان نیز از مدت ها پیش حدود ۱۳٫۷۷ میلیارد سال پیش وجود داشته است. این مسئله یک معنا می دهد تنها بخش هایی از کیهان به ما نشان داده شده که نور آن را در نور دیده باشد.

خب پرسش دیگر این است که در ورای کیهان قابل مشاهده ما چه چیزی وجود دارد؟ پاسخ این سوال آسان است. کمی خرت و پرت بیشتر، مثل کهکشان و سیاه چاله و احتمالا انواع جدید پنیر! البته ما هیچگاه به آن دست نخواهیم یافت، اما خب آن ها آنجا هستند.

از زوایه دید ما

از زاویه دید ما، این چنین به نظر می رسد که ما در مرکز همه چیز قرار داریم و تمام کهکشان های دیگر از ما دور می شوند. این منطق طبیعتا یک بحث را می طلبد که باید لبه ای وجود داشته باشد.

فرض کنید شما جایی در کهکشان آندرومدا، نزدیک ترین همسایه کهکشانی ما، فرود آمده اید. از آن زاویه دید جدید، شما در مرکز هستی قرار دارید و همه چیز مدام از شما دور می شود.

حالا اجازه بدهید کمی خیالاتی تر شویم. می خواهیم شما را به دورترین کهکشان قابل رویت در هستی یعنی به دورترین نقطه ممکن، تله پورت کنیم. فکر می کنید چه اتفاقی می افتد؟ خب از آن زاویه دید جدیدتر، شما فکر می کنید که در مرکز هستی قرار دارید و تمام کهکشان ها از جمله کهکشان راه شیری در دوردست ها از شما فاصله می گیرند.

اینکه می گوییم کهکشان در حال انبساط است یعنی همین. هر کهکشان از کهکشان های مجاور فاصله می گیرد. البته در این بین چند استثنا هم وجود دارد که بحث آن کاملا جدا است، چرا که دلایل خاص خودش را دارد.

محدودیت و معادله انبساط

هر چه که باشد، باید محدودیتی هم وجود داشته باشد. اینطور نیست که کیهان لایتناهی باشد. درسته؟ موافقید؟ خب شاید هم خیر. کیهان ما خیلی خیلی خیلی بزرگ است، ولی بی نهایت بزرگ نیست. البته کیهان همچنان به لبه نیاز ندارد.

دوباره به خیال پردازی خودمان برگردیم. از زاویه کهکشان راه شیری، کیهان چون حباب صابونی بسیار بزرگی به نظر می رسد که مدام در حال انبساط بوده و ما نیز در مرکز آن قرار داریم. اما در کهکشان دیگر، حباب صابونی و مرکزیت جهان متفاوت می شود. آنچه ما داخل کهکشان یا لبه کهکشان می پنداریم، در جای دیگر کاملا بی معنا می شود. این حقیقت در مورد تمام کهکشان ها صدق می کند.

دوباره تکرار می کنم کیهان در حال انبساط فقط بدان معنا است که هر کهکشان از دیگری فاصله می گیرد. همین و بس. نه لبه ای در کار است و نه حبابی. انبساط در درون هیچ ظرفی نیز صورت نمی گیرد. معادله کار آسان و قابل فهم است. کیهان همگام با زمان بزرگ و بزرگتر می شود. تمام.

بیایید یک گام به عقب برداریم. همه از مقایسه هایی که برای توضیح کیهان در حال انبساط داده می شود، اطلاع داریم. کهکشان ها مانند مورچه هایی هستند که به دور یک توپ بادی می چرخند. تمام ما مانند کشمکش های روی یک تکه نان هستیم. اما صبر کنید توپ بادی دارد کمی باد می شود! آن تکه نان هم درون فر کمی پف کرده است. فضا در حال انبساط است و کهکشان ها نیز از آن تبعیت می کنند. می بینید چقدر ساده است!

هستی، توپ بادی و یک تکه نان!

این مقایسه ها نکته جالبی را به ما گوشزد می کنند. کهکشان ها از طریق پرتاب شدن، پرواز کردن و یا حرکات موزون از هم دور نمی شوند. فضای زیر آن ها است که انبساط را ایجاد می کند.

این مقایسه ها اما یک اشتباه دارند. ما به راحتی می توانیم باد شدن توپ و پف کردن نان را درک کنیم و می گوییم که آن ها به داخل هوا منبسط می شوند. توپ بادی پوست دارد. نان هم پوسته ای خوشمزه و شکننده دارد. توپ بادی و نان لبه دارند و به راحتی می توانند داخل چیز دیگری بروند.

مغز ما مقصر حیله ایجاد شده است. مغز هنگام درک اتفاقات در ابعاد بسیار بزرگ ما را فریب می دهد. وقتی ما از مثال مورچه های روی توپ بادی استفاده کردیم، یک عده گفتند که خب چرا مورچه؟

چه می دانم. با این قضیه کنار بیایید. اشتباه دیگر این است که برخی می گویند خب مرکز جهان همان جاست، درست در وسط توپ. اینجا باید محدودیت های این مقایسه را توضیح دهم. تمام کیهان ما باید با سطح توپ مقایسه شود. سطح توپ یا همان لایه آن نیز هیچ مرکزی ندارد. درست مانند پوسته زمین که هیچ مرکزی ندارد. قطب شمال و جنوب می توانستند در هر نقطه ای باشند.

در مثال توپ بادی، تمام کیهان ما با یک سطح دو بعدی مقایسه شده که پر از مورچه های احمقی است که می خواهند به هم برسند، اما یک شخص بیکار آن را مدام باد می کند. خب خوب است!

این مدل از کیهان دو بعدی است، اما ما در ذهن خود بی درنگ به بعد سومی فکر می کنیم بعدی که مورچه ها نمی توانند به آن دسترسی داشته باشند، زیرا نمی توانند بپرند. آن بعد اضافی اما فضایی را برای سطح توپ مهیا می کند که آن ها بتوانند به داخل آن گسترش یابند.

کیهان سه بعدی

کیهان ما اما سه بعد دارد. البته بر اساس نظریه ریسمان، ممکن است ابعاد جدید نیز وجود داشته باشند، اما آن ها آنقدر کوچک اند که فاکتور گرفته می شوند. اما آیا بعد چهارمی وجود دارد که آن خرت و پرت هایی که کیهان ما به داخل آن منبسط می ‎شود را توجیه کند؟

شاید آره یا شاید هم خیر. به این جمله توجه کنید. علم ریاضیات می تواند وجود بعد چهارم برای توجیه انبساط کیهان سه بعدی ما را پشتیبانی کند. کیهان ما سرانجام در این بعد اضافی دارای لبه خواهد بود. به عبارت بهتر، کیهان در آن بعد چهارم مانند توپ بادی دو بعدی دارای لبه خواهد بود. اما لزوما هم اینطور نیست.

ما به بعد چهارم برای انبساط در سراسر هستی نیازی نداریم، زیرا به کمک همین سه بعد همیشگی و دوست داشتنی خودمان هم می توانیم به خوبی یک توضیح علمی جامع و پیوسته از انبساط کیهان ارائه کنیم. بنابراین ما می توانیم بدون نیاز به لبه و محیطی برای انبساط بیشتر، صاحب کیهانی در حال انبساط باشیم.

من اعتراف می کنم که درک چنین مفاهیمی کار ساده ای نیست، اما خب زیبایی استفاده از ریاضیات برای درک هستی نیز در همین است. ما می توانیم مفاهیمی را خلق کنیم و آن ها را به کار گیریم که مغزهایمان به سادگی توانایی درک آن را ندارند.