در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

اختلالات روانی تابلو مونالیزا

بسیاری از بازدیدکننده های موزه لوور پاریس بسیار مشتاق هستند تا تابلوی نقاشی مونالیزا را از نزدیک مشاهده کنند. گفته میشود برخی از افراد با دیدن این تابلو به اختلالات گوناگونی دچار میشوند. از جمله میتوان به عارضه استاندال (Stendhal) اشاره کرد که یک اختلال روانی است که فرد را هنگام مواجهه با آثار هنری با افزایش تپش قلب، سرگیجه، کاهش هشیاری، غش و گاه توهم روبرو میکند.

همچنین گفته میشود که بیننده ی تابلو خیال میکند خودش در تصویر قرار دارد و این توهم موجب بروز خشم، پرخاشگری و حتی گاهی منجر به خودکشی میشود.

گفته میشود یک تابلوی دیگر از مونالیزا به نام «آیزل ورث مونالیزا» نیز وجود دارد که توسط خود داوینچی و حدود ۱۰ سال قبل از لبخند ژکوند کشیده شده. این تابلو در یک مجموعه شخصی و بیش از ۱۰۰ سال پیش پیدا شده و در حال حاضر در موزه پرادو در مادرید اسپانیا در معرض نمایش قرار دارد.

ما قبلا در این سایت از اسرار مخفی در تابلو مونالیزا سخن به میان آوردیم و این اسرار نهفته و پنهان داخل تابلو برای جهانیان اثبات شده. این تئوری هم وجود دارد که تابلو مونالیزا از خود هیچ انرژی خاصی که باعث اختلالات بشود ندارد و این تنها تلقین بازدید کنندگان است که باعث رخ دادن این اختلالات یشود. تلقین یکی از بزرگتری کار هایی است که مغز میتواند انجام دهد. تلقین بزرگترین و اولین قدم برای انجام کار های ماوراطبیعه و علوم غریبه است.