در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

ارواح سرگردان

اصل رفت و آمد ارواح به عالم دنيا طبق روايات اهل بيت (ع) امري مسلّم است. لكن آنچه از روايات استفاده مي شود اين است كه ارواح بدون اذن الهي نمي توانند به عالم دنيا رفت و آمد داشته باشند. همچنين از نظر عقلي و نقلي شكي در اين نيست كه ارواح اگر از جانب خداوند متعال اذن داشته باشند مي توانند كارهايي را در دنيا انجام دهند ؛ چون ارواح اموري مجرّدند ؛ و امور مجرّد مي توانند در امور مادّي تصرّف نمايند. امّا با اين اعمال ، استكمالي براي آن ارواح حاصل نمي شود ؛
بنا بر اين اگر ارواح اجازه دخالت در امور دنيا را داشته باشند مي توانند در امور دنيا تصرّف كنند. و شواهد نقلي و گزارشات افراد ثقه حاكي است كه برخي ارواح به تناسب درجاتشان چنين اجازه اي را مي يابند.