در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

ازدواج جن و انسان

آیا به راستی این موضوع میتونه اتقاق بیفته؟
در ماجرای حضرت سلیمان و بلقیس، درمورد پدر بلقیس که شراحیل نام داشت گفته میشه که پدر بلقیس با زنی از جنیان بنام ریحان ازدواج کرد و حاصل اون دختری به نام بلقیس شد که بلقیس بعدها ملکه شهر سبا شد.
داستانهای متعددی از ازدواج جنیان با انسانها نقل شده، بعنوان مثال در مورد ازدواج قابیل گفته میشه که با یک زن از طایفه جن ازدواج کرد
اما از نظر پزشکی و علمی محققان در این خصوص فقط به زدن یک پوزخند بسنده کرده اند!
انسان از ۴۶ کروموزوم بوجود اومده که ۲۳ کروموزوم از زن و ۲۳ کروموزوم از مرد در تلفیق با هم موجب ایجاد موجود بعدی میشود
حال با این حساب چطوری ممکنه این واقعه رخ بده؟
در بسیاری از فیلمها از این واقعه حتی پرده برداری شده. به عنوان مثال در فیلم هتل ترانسیلوانیا در مورد ازدواج دختری از اجنه و از جنس (لولو) با پسری از جنس آدمی سخن به میون اومده
این فیلم که برای رده سنی کودکان ساخته شده خیلی متبحرانه به این موضوع پرداخته و حتی با تولد کودکی حاصل از جن و انسان، تلاش پدربزرگ جنی در پی بردن به این موضوع که کودک به جن شباهت داره یا انسان، آغاز میشه
در روایات به این موضوع برمیخوریم که ممکنه فرزند حاصل گاه به انسان و گاه به جن شباهت داشته باشه و در این فیلم نیز به این موضوع پرداخته
آیا واقعا زاد و ولد جنیان مانند انسانهاست؟
در آیات قرآن به موضوعی برمیخوریم که گمان میرود با تفسیر اون به پاسخمون برسیم?
سوره الرحمن آیه ۵۶
لم يطمثهن انس قبلهم و لاجان – حوريان بهشتي را قبل از شوهرشان هيچ آدمي و جني دست نزده است
این آیه صحبت از حوریان بهشتی میکند که دست هیچ جن و انسی به آنها نخورده. بنابراین میتوان پی برد که تولید نسل جنیان نیز مانند انسان است
در یکی از کتب علوم غریبه به موضوع جالبی برمیخوریم که گفته شده که هر قابله ای بعد از آنکه ۱۰۰ نوزاد آدمی بگیرد در معرض دید جنیان خواهد بود و هنگامی که جنیان در تولد نوزاد دچار مشکل شوند از آن قابله کمک میگیرند (البته در مورد صحت این روایت نظری ندارم)
حال باتوجه به نمات بالا به این موضوع میرسیم که زاد و ولد جنیان مانند انسان خواهد بود
اما با توجه به جنسیت مختلف انسان و جن، ترکیب کروموزومی چگونه است؟
زاد و ولد جنیان و روابط جنسی ایشان مشابه انسانهاست ولی القا بارداری در آنها از طریق القا هواست
آنها از نظر مادی فاقد کروموزوم هستند
بنابراین انتظار داریم فرزند مشترک بین انسان و جن، هاپلوئیدی بوده و ۲۳ کروموزومی باشد.