در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

اعدام با وان الکتریکی

وان الکتریکی که در سال ۱۹۱۰ برای شکنجه واعدام زندانیان استفاده میشد.