در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

الیزابت باتونی

در طول تاریخ، کم نبوده‌اند افرادی که از خود رفتار خون آشام وار بروز داده اند. معروف‌ترین خون‌خوار تاریخی یک زن اشرافی اهل ترانسیلوانیا است با نام الیزابت باتونی (Elizabeth Bathory 1560-1614). باتوری که از پیر شدن وحشت داشت، به نحوی به این باور رسیده بود که حمام در خون (و شاید خوردن خون) راز حفظ جوانی ظاهر است.
او برای رسیدن به این هدف صدها نفر، که بیشتر آنان زنان جوان بودند، را شکنجه کرده، به قتل رسانده بود. وی در نهایت به دلیل جنایاتش محکوم گردید و در اتاق کوچکی در قلعه‌ی خود زندانی شد و همانجا نیز درگذشت.