در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

اولین فیلم ترسناک تاریخ + ویدیو

قلعه شیطان ( ۱۸۹۶ ) -اولین فیلم ترسناک تاریخ سینما که بصورت صامت بود. با موضوع خون آشام که اون زمان خیلی طرفدار داشته.
دوستان ازین به بعد ویدیو های یک دقیقهی میزارم.

The Devil’s Castle (1896) – 1st Horror and
Vampire Movie – GEORGES MELIES.