در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

تله پورت از نظر میچیو کاکو

پروفسور میچیو کاکو از دانشگاه شهر نیویورک مدعی است که فناوری دورنوردی ِ موجودات زنده از نقطه ای به نقطه دیگر زمین یا حتی فضا طی دهه های آتی یا در قرن بعد در دسترس همگان خواهد بود. پروفسور کاکو که به واسطه ادعاهای پیشرو خود به آقای جهان های موازی مشهور است و در حوزه های امکان سفر در زمان واقعی و نامرئی شدن نیز مشغول تحقیق است، بسیاری از فناوری های علمی- تخیلی که انجام آنها ناممکن می نماید را بررسی نموده و نتیجه گیری کرده است که برخی از آنها سرانجام امکان پذیر خواهد شد.

او می گوید: «بسیاری از چیزهایی که در فیلم پیشتازان فضا یا سفر ستاره ای (Star Trek) ملاحظه می کنید از جمله تله پورت واقعاً عملی خواهند شد. شما حتما عبارت ‘اسکاتی منو انتقال بده’ رو بخاطر دارید. ما قبلاً به این جمله میخندیدیم. ما فیزیکدانان قبلاً به کسانی که در مورد دورنوردی یا نامرئی شدن یا مانند آنها، صحبت می کردند میخندیدیم، اما الان دیگر اینکار را نمی کنیم چرا که متوجه شدیم در این مورد اشتباه می کرده ایم .» « تله پورت کوانتومی از قبل هم امکان پذیر بود. در حقیقت ما در دانشگاه مریلند موفق به تهیه فیلمی از تله پورت و انتقال یک اتم از محفظه ای به محفظه ای دیگر در اتاق دیگر شدیم. لذا در سطح اتمی ما قبلاً هم موفق به انجام دورنوردی شده بودیم. این به ‘درهم تنیدگی کوانتومی’ موسوم است.» این فرایندی است که طی آن اتصالاتی (مانند یک بند ناف) بین اتم ها شکل می گیرد و اطلاعاتشان بعداً از این طریق به یکدیگر ارسال می گردد. کاکو افزود:« من فکر میکنم طی یک دهه بتوانیم دورنوردی اولین مولکول را انجام دهیم. فیزیک کوانتوم مدتها بدنبال ایده وهم انگیز و ناممکن غیب کردن اجسام و ظاهر کردن آنها در جایی دیگر و بودن در دو جای متفاوت در یک زمان بود. اما الکترون ها تمام مدت در حال انجام این پدیده در فرایندی موسوم به ترانزیستور بوده اند و نور نیز تحت عنوان پرتو لیزری عملاً امکان انجام آن را داشته است.» به گفته وی بنابراین نور از قبل پدیده ی دورنوردی را انجام میداده است. ما در وین اتریش توانستیم نور را در امتداد رود دانوب به میزان ۵۰۰ متر دورنوردی کنیم. او می گوید گام بعدی دورنوردی نور به کره ماه برای سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده است، یعنی زمانی که انسان دیگر بار پا بر سطح کره ماه بگذارد. به اعتقاد وی با گذشت زمان این فرایند در مورد اجسام بزرگتری قابل اجرا خواهد بود و سپس نوبت به موجودات زنده مانند حیوانات و حتی انسان خواهد رسید.