در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

تله پورت گیل پرز, Gil Perez

گیل پرز (Gil Perez) در قرن ۱۶ سرباز گارد در قصر ژانرال در شهر مانیلا (Manila) فیلیپین بود. دزدان دریایی چینی حکمران فیلیپین را ترور کرده بودند. شهر منتظر ورود حاکم جدید بود. در ۲۴ اکتبر ۱۵۹۳ گیل پرز (Gil Perez) به دلیل خستگی چشم بر روی هم گذاشت. وقتی چشم باز کرد در جایی کاملا ناآشنا بود. شخصی نزدیک شد و پس از گفتگو به او گفت امکان ندارد او اینجا باشد. زیرا آن مکان پلازا مایور (Plaza Mayor) در مکزیکو سیتی بود.

گیل پرز (Gil Perez) گفت سرباز گارد است و حاکم فلیپین ترور شده و قضیه تله پورت را شرح داد. ساکنین آنجا در آن زمان از ترور خبری نداشتند و با اینکه گیل پرز (Gil Perez) یونیفرم سربازان را به تن داشت با تصور اینکه او فرستاده اهریمن است او را حبس کردند. پس از گذشت ۲ ماه یک کشتی با خبر ترور حکمران فیلیپین رسید. سرنشینان آن کشتی گفتند که سرباز مورد نظر را میشناسد و آخرین بار در ۲۳ اکتبر او را در قصر دیده اند. مقامات گیل پرز (Gil Perez) را آزاد کردند. به نظر میرسد بعد از ماجرا دیگر برایشان اتفاقی نیوفتاد. عکس مربوط به پلازا مایور (Plaza Mayor) در مکزیکو سیتی است.