در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

تکه ای از فیلم تاریخی فرانکشتاین شهر

اولین هیولای مشهور سینمای صامت جهان برگرفته از نام خالق آن به نام هیولای فرانکشتین شهر است، اولین فیلم سینمایی آن در سال ۱۹۱۰ توسط کمپانی ادیسون ساخته شد. این فیلم دوازده دقیقه طول داشت