در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

جان دیلینگر

جان دلینگر یکی از مشهور ترین محکومان  در سال ۱۹۳۳ بود و جان در لیما نزدیک شهر اوهایو زندانی بود که موفق شد از زندانی که در آن محکوم شده بود فرار کند. داستان فرار او از زندان به قرار زیر است.  او و تعدادی از همدستانش در پی یک سرقت مسلحانه از بانک دستگیر شده بودند به زندان انتقال داده شده بودند . جان از همان ساعات اولیه ورود به زندان شروع به طراحی برنامه فراری همراه با دوستانش شد. او قصد داشت برای این کار دونفر از نگهبانان زندان را خلع سلاح کند و از اسلحه آنان استفاده کند . اما او در اجرای این کار موفق نشد و نتوانست به اسلحه دست یابد.

او که هرگز نمی توانست فکر فرار را فراموش کند راه دیگری را برای فرار طراحی کرد. او برای این فرار شروع به تراشیدن دو اسلحه  قلابی از قالب صابون کرد و توانست دو اسلحه ماکت از صابون بسازد. او از این اسلحه ها استفاده کرد برای فرار از زندان به این ترتیب که او در زمانی که نگهبانان به اندازه کافی به سلول آنها نزدیک شدند.

او از آن دو اسلحه قلابی استفاده کرد و توانست از سلول خود فرار کند. او و افرادش پس از فرار به سمت شهر ایلینوی فرار کردند در همین زمان بود که تعداد زیادی از افراد پلیس و نیروهای نظامی دولتی برای دستگیری آنها بسیج شدند در این فرار تعداد از افراد همراه او کشته وزخمی شدند و در ادامه تعقیب و گریز دلینگر یک اتومبیل را دزدید . نیروهای پلیس با تعدادزیادی اتومبیل به دنبال او بودند تا او را دستگیر کنند واین تعقیب وگریز در جاده های اطراف شهر ادامه داشت تا در نهایت دلینگر در اتومبیلی که سرقت کرده بود کشته شد.