در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

جهان برنامه ریزی شده

تصویری قابل تامل!
مطمین باشید ریس جمهور بعدی امریکا دونالد ترامپ خواهد بود تمامی اتفاقات زندگی.ما قبلا توسط دولت ها مخفیانه برنامه ریزی شده. هرچیز که الان اتفاق می افته سناریوش رو قبلا طرح ریزی کرده بودند.واین یعنی نظم.نوین جهانی!که جرج بوش پدر در دهه نود علنی در سخنرانی خودش مطرح کرد تازه از خیلی سال قبل بود واون موقع اسمش رو آورد.در این دنیا ”ادم بده” با برنامه ریزی بد شده و ”ادم خوبهم” با برنامه خوب شده حتی دولتهای متخاصم هم مطمین باشید پشت پرده باهم در ارتباط هستند.و شما در جهان شاهد دلقک بازی این عزیزان هستید!