در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

حضور موجود ماوراء الطبیعه در خانه و سگ های نگران + ویدیو

این مرد با انتشار این ویدیو در کانال یوتیوبی خود عنوان کرد که در اتاقم داشتم با سگ هایم بازی میکردم که متوجه شدم سگ های من نگران به نظر میرسد انگار از چیزی ترسیده باشند.

دوربین را روی تخت گذاشتم ولی مثل اینکه دکمه قطع فیلمبرداری را خوب فشار نداده بودم و دوربین همچنان داشت فیلم میگرفت. من قصد داشتم س هایم را به بیرون از خانه ببرم تا حالشان بهتر شود اما برای برداشتن چیزی سریعا به اتاق برگشتم که متوجه شدم هنوز دوربین دارد فیلمبرداری میکند و سریعا ویدیو را قطع کردم.

زمانی که خواستم لحظات خوش خودم را با سگ هایم تماشا کنم متوجه چیزی درون اتاق روبرویی شدم. به خودم امیدواری میدادم که چیزی نیست خیالاتی شدی اما وقتی ویدیو را برای چند تا از دوستانم فرستادم اون ها هم چیزی که من دیدم را دیده بودند. من آن شب نتوانستم بخوابم. بعد این ماجرا خانه خودم را سریعا عوض کردم.