در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

حقیقت عروسک آنابل

این آنابل واقعی است که در موزه نگه داری میشود. هر هفته یک راحبه این موزه را تطهیر میکند تا انرژی شیطانی که دور این عروسک جمع شده است از بین برود. تا کنون دو فیلم درباره آنابل ساخته شده است.

سال ۱۹۷۰ زنی از یک فروشگاه عروسکی پارچه ای با مدل قدیمی خرید تا به عنوان کادوی تولد به دخترش که دانشجوی کالج بود، هدیه کند. دختر این عروسک را بسیار دوست داشته و آن را در آپارتمانی که با دوستانش در آن ساکن بود، نگهداری میکرد. اما به زودی اوضاع شروع به پیچیده شدن کرد.

دختر و هم اتاقیش متوجه شدند که حوادث عجیبی رخ میدهد که در روی دادن تمامی آنها این عروسک نیز دخیل است. عروسک ناگهان گم شده و سر از اتاق دیگر در میاورد در حالی که حتی کسی آن را لمس نکرده است. به علاوه گهگاه تکه های کوچکی از کاغذ پیدا میکردند که گویی کودکی روی آنها نقاشی کشیده بود، کاغذهایی که متعلق به دخترها نبود. آنها حتی یک روز عروسک را در حالی یافتند که روی پاهای پارچه ای خود ایستاده بود، امری که امکانپذیر به نظر نمیرسید.

اما اوضاع کم کم تغییر کرده و رو به وخامت گذاشت، به ویژه که یک شب یکی از دوستان آنها توسط عروسک مورد حمله قرار گرفته و زخمی شد، به طوری که خراشهای متعددی روی قفسه سینه او مشاهده میشد. اینجا بود که دیگر کاسه ی صبر دخترها لبریز شده و با دو محقق
عالم ارواح، اِد و لورن وارن تماس گرفتند. زوج با تحقیقات خود دریافتند که این عروسک هیچ زمانی توسط روح یک کودک خردسال تسخیر نشده است، بلکه برعکس توسط یک روح شیطانی اشغال شده که با گفتن دروغ در مورد هویت خود، سعی در نزدیک شدن هر چه بیشتر به دخترها را داشته است.

آنها نتیجه گرفتند که او در نهایت میخواسته یک یا هر دو دختر را تسخیر کند. دختران وحشتزده، آنابل را به وارنها دادند تا آن را در یک قفس هی شیشه ای در موزه شخصی خود در کانکتیکات نگهداری کنند. محفظه شیشه ای که روی آن نوشته شده: “اخطار، آن را باز نکنید”. تا به امروز آنابل هنوز هم در این ویترین شیشه ای نشسته و خدا میداند که چه نقشه هایی در سر دارد.