در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

خانواده تسخیر شده

در سال ۱۹۸۰ دختری ایرلندی به نام سوفیا لقب دختر شیطان را از طرف مردم گرفته بود.
این دختر به گفته مردم شبانگاه صورتش تغیر میکرد و صدایش بسیار کلفت مبشد.
حتی تعدادی عکس نیز وجود دارد که نشان میدهد نه تنها او بلکه خانواده‌اش نیز در شب صورت های ترسناکی به خود میگیرند.
این شایعات تا جایی ادامه داشت که مردم تصور میکردند این دختر ممکن است اسیر این خانواده و در تسخیر انها باشند.
در انتها انها وارد خانه دختر میشوند و پدر مادرش را میکشند و دختر را با خود به کلیسا میبرند و پس از یک مراسم تطهیر اورا در یکی‌از اتاق های کلیسا نگه داشتند.
اما در روز تولد این دختر،قلب او‌در سینه میترکد و کشته میشود.