در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

خون آشام اطلس

خون آشام اطلس نام پرونده قتل یک زن روسپی است که به طرز فجیعی به قتل رسیده است در سال ۱۹۳۲ در استکهلم گزارش یک قتل ارائه شد، که طی آن جسد یک زنی روسپی. در آپارتمانی ساده در نزدیکی Sankt Eriksplan درحالی که او برهنه بود و شلنگی به دست وی فرو شده بود و سر دیگر آن در ظرفی قرار داشت یافت شد که مشخص شده بود خون این زن بطور کامل از بدن او بیرون کشیده شده در کنار این ظرف ملاقه ایی آغشته به خون یافت شد که قاتل به وسیله آن از خون این زن نوشیده بود یگونه ایی که بدن او تقریبا خشک وعاری از خون یافت شده بود و پلیس با بررسی این صحنه به دنبال قاتل گشت ولی از ان سال تاکنون هیج اثری از وی یافت نشد…