در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

دانه چیست؟

یکی از راه هایی که گیاه از نوع خود گیاه دیگری به وجود می آورد به وسیله ی دانه است. همانگونه که پرندگان تخم می گذارند تا پرنده ای از نوع خود به وجود آورند, گیاهان نیز دانه تولید می کنند تا گیاه دیگری از آن درست شود. البته گل ها یا شکوفه های یک گیاه باید باروَر باشند, و گرنه دانه ای که به وجود می آید هرگز نخواهد رویید. دانه پس از رشد و کمال باید به استراحت پردازد. دوره ی استراحت برای انواع دانه ها گوناگون است. بیشتر آنها اگر یک زمستان استراحت نکند آمادگی برای رویش پیدا نخواهند کرد.

رشد دانه نیاز به رطوبت, اکسیژن و گرما دارد. نور به بعضی از گیاهان کمک می کند تا رشد دانه شان شروع شود. رشد دانه اگر در وقت معینی شروع نشود, دانه از بین می رود. دانه هایی که به وسیله ی انسان برای استفاده درآینده نگهداری می شوند، باید در جای خشک و حرارت معینی باقی بمانند. تخم گیاهان از نظر اندازه, شکل ، طرح و رنگ متفاوت است.

دانه ی گیاهان به راه های گوناگون پدید می آید. برای مثال, نوعی دانه است که جوانه ی بسیار کوچکی در مرکز خود دارد. اطراف آن را مواد غذایی فراگرفته و تا وقتی که جوانه رشد نکرده و ریشه و برگ برای تغذیه خود بوجود نیاورده آن را تغذیه می کند. اگر دانه ای بارور باشد و به اندازه کافی هم رطوبت, اکسیژن و گرما به آن برسد, شروع به رشد می کند. این عمل را جوانه زدن می نامند.

رویش دانه اغلب هنگامی شروع می شود که رطوبت به آن برسد. دانه با جذب کردن آب متورم می شود. به علت برخی تغییرات شیمیایی که انجام می پذیرد سلول های دانه زندگی مجددی می یابند و جوانه داخل دانه, شروع به رشد می کند. بیشتر قسمت دانه صرف رشد گیاه می شود. پیوسته ی دانه افتاده و گیاه تازه بزرگتر می شود. آن قدر رشد می کند تا بتواند برای خود دانه هایی به وجود آورد.

دانه ها ممکن است کوچک یا بزرگ باشند. دانه های بِگونیا که گلی است با برگ های سبز و سفید رنگ, آنقدر ریزند که همچون غبار به نظر می آیند. نارگیل هم نوعی دانه است. ولی دانه های بزرگی که گاهی وزنش به بیش از ۱۵ کیلو می رسد! بعضی از گیاهان فقط دارای ۳۰ یا ۴۰ دانه هستند, در صورتیکه برخی دیگر مانند اَفرا هزاران تخم تولید می کنند.

دانه از راه های مخصوصی به جاهای دیگر پخش می شود. مثلا دانه های پرده دار به پشم و پوست حیوانات گیر کرده و از نقطه ای به نقطه ی دیگر منتقل می شوند. برخی دانه ها در گل و لای می افتند و از آنجا به پای حیوانات چسبیده به جاهای دیگر انتقال می یابند. دانه هایی که در میوه جات می باشند توسط انسان یا حیوانات جابجا می شوند. بعضی از دانه ها دارای بال هایی هستند و به وسیله ی باد پراکنده می شوند. نوعی از دانه ها در آب شناورند و بالاخره نوعی از تخم گیاهان نیز با انفجار از گیاه مادر جدا شده و انتشار می یابد.