در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

دهکده عجیب

یک طوفان عظیم دهکده‌ای را در ایالت کانزاس امریکا تخریب میکند.
طی جستجو در میان خرابه ها این عکس پیدا میشود.
عکسی بسیار عجیب که هویت هیچکدام از انها معلوم نیست.
این عکس در یک جعبه اهنی بود.
این اتفاق در سال ۲۰۰۳ افتاد.نظریه بد افتادن عکس به کلی رد میشود زبرا در این سال دوربین های پیشرفته و s.l.r وجود داشته اند.
این عکس احتمالا باید داستان دیگری داشته باشد.