در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

رابرت مادزلی

رابرت مادزلی یک قاتل سریالی بریتانیایی است که بیش از ۲۵ سال را در سلول انفرادی گذرانده است. سلولی که وی در آن زندگی می کند شباهت زیادی به سلولی دارند که در فیلم «سکوت بره ها» به تصویر کشیده شده دارد. مادزلی سلول خود را «قفس شیشه ای» یا «تابوت بتنی» نامیده است؛ مردی که خود به «هانیبال لکتر واقعی» مشهور شده است.

اگر چه او تنها ۴ نفر را به قتل رسانده، یک نفر در خارج از زندان و ۳ نفر نیز در دوران حبس، خشونت موجود در این قتل ها باعث شده که وی در میانه های این فهرست خوفناک قرار بگیرد.جالب این که قربانیان وی همه افراد خبیثی بوده اند که به خاطر اذیت و آزار جنسی بچه ها شناخته می شدند، به همین دلیل او علاوه بر قاتلی بیرحم می تواند یک قهرمان نیز انگاشته شود!

مادزلی توسط یک مرد منحرف بزرگ شد که از همان کودکی تجاوز و بدرفتاری های جنسی خود با کودکان قبل از مادزلی را به او نشان می داد. بدین ترتیب مودزلی آن قدر گلوی این مرد را فشار داد تا خفه شد. بعد از زندانی شدن به جرم قتل، مادزلی با کشتن دو نفر از هم سلولی هایش لقب «هانیبال آدمخوار» را بدست آورد. گفته می شود که وی جمجمه یکی دیگر از قربانیان خود در زندان را شکافته و با استفاده از یک قاشق شروع به خوردن محتویات جمجمه او کرد!

وی سال های زیادی است که در یک سلول انفرادی که هیچ تماسی با دنیای بیرون ندارد محبوس بوده و خطرناک ترین زندانی بریتانیا و یکی از قاتلین سریالی زنده دنیا به شمار می آید.