در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

سندرم خود بیمار پنداری

خود بیمار پنداری حالتی روانی که شخص با وجود سالم بودن خیال می‌کند بیمار است. افرادی که بیش از حد نگران سلامتی خود هستند ممکن است مبتلا به این بیماری روانی بشوند. افراد مبتلا به این بیماری نگران سلامتی خود و ابتلا به اختلالات بدنی فرضی هستند. این افراد بطور دائم خیال می کنند که به بیماری شدیدی مبتلا شده اند و حتی اگر درباره آن هیچ نشانه پزشکی نداشته باشند هم در مورد بیماری خیالی خود متقاعد نمی شوند.

این افراد ممکن است شکایاتی در مورد نوعی ناراحتی در ناحیه معده، قفسه سینه، سر، دستگاه تناسلی و سایر قسمت‌های بدن داشته باشند و بر همین اصل به پزشک‌های متعددی مراجعه می کنند و با آنکه مدارک پزشکی نشان می دهد که هیچ ناراحتی جسمی ندارند اما باز فرد مبتلا، نگران سلامتی خود است . گاهی نشانه‌های بسیار خفیف بیماری وجود دارد اما این افراد این نشانه‌ها را بسیار اغراق آمیز جلوه می دهند.